Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

The Meme Radar: Locating Liberalism in Illiberal Hungary

By Annastiina Kallius, Rik Adriaans

HTML PDF EPUB
Cite As:
Kallius, Annastiina, and Rik Adriaans. 2022. “The Meme Radar: Locating Liberalism in Illiberal Hungary.” Cultural Anthropology 37, no. 4: 679–706. https://doi.org/10.14506/ca37.4.04.

Abstract

This article examines the social media practices through which young Hungarians deliberate the workings of truth and the meanings of liberalism under Viktor Orbán’s authoritarian regime. Noting similarities between ubiquitous government propaganda billboards and the aesthetics of parodic social media content, these youth increasingly perceive everyday situations as internet memes. Navigating generational differences, class antagonisms, and rural-urban divisions, for them, seeing the world as a meme anchors the youth’s sense of truth and untruth and liberal identity in a polarized political field. We trace the everyday practices of montage through which conspiratorial billboard campaigns and the parodic forms of internet memes become linked, and observe how the visual, visceral, and networked sensibilities of meme culture help neutralize illiberal propaganda by turning it into a source of the self. 

KIVONAT

Írásunkban azokat a közösségi média gyakorlatokat vizsgáljuk, amelyeken keresztül a magyar fiatalok értelmezik és reflektálnak arra, hogy mi az igazság és mit jelent a liberalizmus Orbán Viktor autoriter rezsimében. A mindent átható kormánypropaganda óriásplakátjai és a parodisztikus közösségi médiatartalmak esztétikája közötti hasonlóságot felismerve, ezek a fiatalok egyre inkább internet mémekben ragadják meg a hétköznapok történéseit. A generációs különbségek, a társadalmi osztályok közti antagonizmusok és a vidék-város megosztottság gondolati terében egyensúlyozva, a világot mémeken keresztül látva, ezek segítenek a fiataloknak eligazodni igazság- és valótlanság között, és irányt mutatnak liberális identitásuk megéléséhez egy kiélezett politikai erőtérben. Azokat a mindennapi mém-gyártó gyakorlatokat követjük nyomon, amelyeken keresztül a konspiratív plakátkampányok és a parodisztikus internet mémek összekapcsolódnak, megfigyelve, hogy a mémkultúra vizuális, zsigeri és hálózatba rendeződő érzékenysége hogyan semlegesíti az illiberális propagandát azáltal, hogy az önkifejezés és öndefiníció forrásává teszi.

Keywords

Hungary; liberalism; memes; political parody; authoritarianism; propaganda; social media; Magyarország; liberalizmus; mémek; politikai paródia; autoritarizmus; közösségi média