Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Banking on Digital Money: Swedish Cashlessness and the Fraying Currency Tether

By Gustav Peebles

HTML PDF EPUB
Cite As:
Peebles, Gustav. 2021. “Banking on Digital Money: Swedish Cashlessness and the Fraying Currency Tether.” Cultural Anthropology 36, no. 1: 1–24. https://doi.org/10.14506/ca36.1.01.

Abstract

As cash has suddenly gone missing from Swedish life, a growing range of citizens and institutions have sounded the alarm that cash enabled a space of egalitarian access now under threat. But because commercial bank currency is gradually displacing public central bank currency, cashlessness in Sweden is not only threatening its egalitarian ethos but also the Swedish Central Bank’s capacity to provide a guaranteed state payment mechanism. The consequences of Sweden’s battles over cash-issuance may presage the future of our global banking system in a digital age, while also illuminating what is here called currency’s “tethering mechanism.” Because bank-issued currencies represent chains of credit/debt, exchanging and storing different currencies can tether and de-tether their users to different institutions, thereby offering anthropologists the possibility of mapping the waxing and waning of various dominant social institutions. 

Sammanfattning

Det svenska samhället har bara på några år kommit att bli ett kontantlöst samhälle. Nu larmar institutioner och medborgare om att bristen på kontanter hotar möjligheten för invånare att delta i samhället på ett likvärdigt sätt. Det kontantlösa samhället hotar inte bara dess jämlikhetsetos utan också den svenska centralbankens förmåga att tillhandahålla en garanterad statlig betalningsmekanism då affärsbanksvaluta gradvis förskjuter den offentliga centralbanksvalutan. Det svenska banksystemet fungerar därför som ett bra exempel utifrån vilket vi kan förutse konsekvenserna av ett kontantlöst globalt banksystem, samtidigt som det också kan belysa det som här kallas valutans “tethering mechanism”. Utbyte och lagerhållning av olika valutor kopplar eller skiljer användare till eller från olika institutioner, eftersom bankemitterade valutor representerar kedjor av kredit/skuld. Det ger antropologer möjlighet att studera och kartlägga dominerande sociala institutioners uppgång och fall.

Keywords

cash; central banking; infrastructure; digital money; storage; public goods; kontanter; centralbank; infrastruktur; digitala pengar; lagring; kollektiv vara